Veelgestelde vragen

Hieronder geven wij antwoord op de meest gestelde vragen over de OKF. Heeft u een andere vraag? Neem gerust contact met ons op.

  • De OKF leergang 2018 start op 8 maart 2018. Voor die tijd vinden (vrijblijvend) intakegesprekken plaats.

  • Deelname aan de OKF kent een aantal vereisten: • U bent voor minimaal 50% werkzaam als kwaliteitsfunctionaris in een organisatie voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening of houdt u vanuit een andere functie minimaal 50% bezig met kwaliteitsmanagement. • U bent in staat op academisch niveau te denken, dat wil zeggen dat u met afstand kritisch op uw eigen organisatie en uw eigen handelen kunt reflecteren. • Uw werkgever is bereid u de mogelijkheid te geven om een kwaliteitsproject uit te voeren en te presenteren.

  • De opleiding beslaat een traject van ongeveer een jaar waarin de cursisten met elkaar op pad gaan om het vakgebied van kwaliteitsmanagement nader te ontdekken en te ervaren. De OKF is opgebouwd uit zes blokken van twee aaneengesloten dagen, een slotmanifestatie en een terugkomdag(deel). Ter wille van het leer- en ontwikkelingsproces van de deelnemers is het uitdrukkelijk de bedoeling dat zij gedurende de opleidingsblokken in het conferentieoord verblijven.

  • De investering bedraagt € 7.850,= per deelnemer (BTW vrij). • Deze prijs is inclusief hotel- en verblijfkosten voor de meerdaagse blokken / opleidingsdagen en inclusief het deelnemersmateriaal en de site-visit tijdens blok 4. • De kosten kunnen over twee jaren worden verdeeld. • Na een intensieve audit is de OKF opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Het CRKBO-keurmerk laat zien dat de OKF aan hoge eisen voldoet en vrijgesteld van BTW kan worden aangeboden.

  • Het maximale aantal deelnemers aan de Opleiding kwaliteitsfunctionaris is vastgesteld op tweeëntwintig. De rijke verscheidenheid in deelnemers die ervoor gekozen hebben om zich te wijden aan de kwaliteit van de zorg, maakt de OKF tot een waardevolle en prettige leer- en ervaringscontext. Dat geldt zowel voor mensen in het veld die nog niet zo ervaren zijn, als voor beleidsmakers die hun sporen in de wereld van de zorg al ruimschoots hebben verdiend.

  • De meerdaagse opleidingsblokken vinden plaats in een goed geoutilleerd conferentiecentrum in het midden van Nederland. Bij locatiebezoek wordt bij voorkeur gekozen voor organisaties die innovatief zijn op het gebied van kwaliteit, zoals Humanitas Akropolis Rotterdam of JP van den Bent stichting Deventer. Het leren vindt onder andere plaats aan de hand van een illustratief werkbezoek en een gastcollege door de gastheer of gastvrouw van de organisatie. De slotmanifestatie wordt gehouden op een locatie die de deelnemers zelf bepalen.

  • De OKF maakt gebruik van uiteenlopende didactische werkvormen, waaronder hoorcolleges, groepsopdrachten, discussies en onderwijsleergesprekken. Deze verschillende werkvormen nodigen de deelnemers uit om de aangeboden kennis en vaardigheden te toetsen aan hun handelen en daarop te reflecteren. De OKF bestaat uit specifieke onderdelen. Daarbij gaat het niet alleen om het verwerven van kennis, het oefenen van technieken en vaardigheden op het gebied van kwaliteitsmanagement, maar ook om coaching. Een coachgroep bestaat uit de helft van het totale aantal deelnemers en wordt begeleid door een kerndocent. Na het eerste blok van de opleiding bevat elk volgende blok een coachingsbijeenkomst van circa drie uur. Daarnaast ontvangt elke deelnemer persoonlijke coaching. Tevens draagt u actief bij aan een zogenaamde kaartgroep-opdracht en aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de praktijkopdracht in uw organisatie.

  • • De OKF bestaat uit 6 lesblokken van twee aaneengesloten dagen. We werken op dag 1 de ochtend, middag en avond en op dag 2 de ochtend en de middag. We gaan ervan uit dat iedereen tijdens de blokken blijft overnachten in het conferentieoord. De reden daarvan zijn: sociale contacten tijdens het diner en na afloop daarvan bevorderen het leren en netwerken, de dagen zijn intensief en schakelen tussen thuis en de opleiding is in onze ervaring vaak extra vermoeiend; • Tussen de blokken door zijn er huiswerkopdrachten, die nemen ongeveer vier uren in beslag. Bij de huiswerkopdrachten vallen werken en leren samen, de huiswerkopdrachten hebben bijna altijd betrekking op het project, het werk dat een kwaliteitsmedewerker sowieso moet doen. Daarnaast is er de aanbevolen literatuur en lesstof die je kunt nalezen, in principe is dit optioneel. Wil je het goed doen dan ben je ca. vier tot acht uren aan het lezen. In principe gaat het ook hier om vakliteratuur die men sowieso moet bijhouden. Ook hierbij is het moeilijk om direct te onderscheiden of het om extra tijd of werktijd gaat. • Verder is er de slotmanifestatie die een hele dag in beslag neemt en integraal onderdeel is van de opleiding. De voorbereiding op de slotmanifestatie vergt vier tot acht uren, dit in verband met een poster die n.a.v. het project moet worden gemaakt en het meewerken aan een presentatie of workshop; • De groep wordt ingedeeld in werkgroepen van ongeveer vier mensen die bij elkaar in de buurt wonen en werken, wij noemen dit kaartgroepen. De kaartgroepen werken aan verdiepingsonderwerpen en de tijd die zij daaraan besteden in het jaar varieert van minimaal één dag tot maximaal drie dagen. In deze tijdsbesteding is de kaartgroep vrij in haar keuze. De "fanatieke, enthousiaste' groepen besteden meer tijd aan hun verdiepingsonderwerp dan de meer minimalistische groepen. • We zien de tijd voor uitvoering van het project in essentie niet als studietijd. Het project betreft iets dat de instelling zelf ook graag ziet volbracht.