Opleiding kwaliteitsfunctionaris

OKF is de brede onafhankelijke kwaliteitsopleiding voor de zorg. Meer info

Ga direct naar:

Meer dan een opleiding

Het streven is om elke deelnemer een flinke sprong voorwaarts te helpen. Aan de Opleiding kwaliteitsfunctionaris ligt een visie ten grondslag waarin drie thema’s centraal staan:

Variaties in kijken, denken en doen

Er wordt een palet van mogelijkheden aangeboden voor het initiëren, implementeren en evalueren van kwaliteitsactiviteiten in een organisatie.

Kiezen om volgens of met de regels te spelen

De deelnemer wordt in staat gesteld om op basis van zijn of haar eigen ambities en eigen context keuzes te maken om effectief te handelen.

Liefde voor het kwaliteitsvak

Naast het leren van collega-deelnemers voorziet de opleiding in een individueel leertraject, dat resulteert in het persoonlijk kleur bekennen in het vak van kwaliteitsmanagement.

De échte plek in de zorg waar aan kwaliteit wordt gewerkt, is op de werkvloer….bij de handen aan bed. In het directe contact tussen zorgverlener en zorgvrager, dáár gebeurt het.

Janneke van den Berg Ex-deelneemster

Docenten en deelnemers

Om de continuïteit van het leerproces te bevorderen, is er sprake van permanente intensieve begeleiding door twee kerndocenten: Monica Haimé en Mona van de Steeg. Specifieke onderdelen van de opleiding worden verzorgd door aansprekende gastdocenten die in de kwaliteitsmanagementpraktijk bij grote zorginstellingen, universiteiten en het bedrijfsleven hun sporen hebben verdiend. Ook ex-deelnemers komen soms jaren later terug in de opleiding om hun ontwikkeling en praktijkervaringen te delen.

Events

Hieronder vindt u een overzicht van aankomende bijeenkomsten.

 • Slotmanifestatie 2017 (met aansluitend buffet)
  Bomencentrum - Zandheuvelweg 7 - 3744 MN te Baarn
  Kosten € 35
  Met het thema 'Diversiteit en kwaliteit; bloei in verscheidenheid' als rode draad gaan de OKF-ers graag met hun genodigden in dialoog over actuele vraagstukken en dilemma's op het gebied van kwaliteitszorg. De slotmanifestatie van de Opleiding Kwaliteitsfunctionarissen heeft zowel een inhoudelijke component als ook een netwerkfunctie. De deelnemers lichten graag hun poster (eindpresentatie) toe van hun kwaliteitsproject. U bent aanwezig bij de feestelijke uitreiking van de certificaten. De bijeenkomst wordt afgesloten met een buffet. U bent van harte welkom in het Bomencentrum - Zandheuvelweg 7 - 3744 MN te Baarn. Ontvangst vanaf 16.00 uur, start programma 16.30 u, buffet tussen ca. 18.30-20 uur.
 • Terugkomdag leergang 2017
  Kosten € 0
  De opleiding stimuleert de deelnemers om hun keuzes mede te laten bepalen door hun persoonlijke inspiratie, voldoening, plezier en uitdaging in het werk. Aan het einde van de opleiding wordt de deelnemer uitdrukkelijk uitgenodigd om gegeven de vele mogelijkheden in het kwaliteitsvak kleur te bekennen.
  12:30 - 16:30 Ambities: kleur bekennen
  Wensen voor de toekomst